Podmínky tipovací soutěže

PODMÍNKY SOUTĚŽE O POUKÁZKY NA NÁKUP V ESHOPU OBLECENI-WOLF-PRADLO-ANDRIE.CZ

Organizátorem soutěže je eshop obleceni-wolf-pradlo-andrie.cz, provozovaný firmou MAREON-WEAR s.r.o. Sídlo společnosti: Mánesova 812/6, 120 00 Praha 2 IČ: 24243752 DIČ: CZ 24243752 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 196690

Termín a místo konání soutěže: Doba konání soutěže je stanovena od 3.12.2019, ve 12:00 hodin do 23.12.2019, ve 23:59 hodin. Soutěž se koná na území celé České republiky. Facebookový příspěvek umístěný na facebookové stránce "obleceni-wolf-pradlo-andrie.cz" bude označen jako „Soutěž o poukázky na nákup v e-shopu obleceni-wolf-pradlo-andrie.cz.“

Hlavní výhra: Součástí výhry je 2x poukázka na nákup v hodnotě 1.000,- Kč v e-shopu obleceni-wolf-pradlo-andrie.cz.

Výherce a výhra: Výherce bude určen po splnění následujících podmínek: - stát se fanouškem naší stránky „obleceni-wolf-pradlo-andrie.cz“; - kliknutím na tlačítko „Líbí se mi“ nebo "Sledovat" u soutěžního příspěvku; - správnou odpovědí, případně nejbližší správnou, na soutěžní otázku „Kolik kusů chlapeckých boxerek WOLF máme k dnešnímu dni na skladě?“ pod soutěžní příspěvek.

Žádný nákup není podmínkou soutěže. Soutěže se může účastnit každý od 18 let.

Každý soutěžící se může účastnit jen jednou. Při prokázání vytváření duplicitních facebookových profilů může být soutěžící vyloučen.

Všichni soutěžící, kteří splní výše uvedené podmínky, budou zařazeni do slosování. Losování výherce je čistě náhodné. V případě vylosování soutěžícího, který nedodržel podmínky, probíhá losování znovu.

Účastník, který vyhraje, musí odpovědět na e-mail (milus.o@seznam.cz) nejpozději do 7 dnů a informovat o podrobnostech (adresa, způsob) předání výhry. Pokud tomu tak výherce neučiní, výhra propadá. Organizátor není povinen ji vítězi jakkoli kompenzovat.

Udílení ceny: Vítěz je povinen po oznámení o výhře, která bude oznámena pod soutěžním příspěvkem, dodat společnosti svou emailovou adresu. Výherce nemůže požadovat za výhru jakoukoli náhradu.

Organizátor soutěže nezodpovídá za jakékoliv záruky, náklady škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku užívání výhry poté, co byla poslána výherci. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající ze soutěže nebo vzniklé v souvislosti se soutěží. Pokud se ohlášená výhra stane z nepředvídatelných příčin nedostupnou, organizátor ji může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.

Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže a to kdykoliv. Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte nás na emailu: milus.o@seznam.cz.

Všeobecné podmínky: Soutěž není sponzorována, spravována ani nijak přidružena společnosti Facebook Inc (Facebook za ni neručí). Vaše informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.

Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit. Dále si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která a) se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poručí proces soutěže, b) poruší Pravidla soutěže, c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo d) jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje.

V Praze dne 3.12.2019